SENSOR H-SENS 2325 FOR SKIMMELSVAMP MED BATTERI OG TRÅDLØS DATA


Sensoren til måling af vækstbetingelserne for skimmel- og hussvamp, og den er udstyret med batteri til 5 års drift og trådløs radiokommunikation og indbygget alarmfunktion.

Med en tilhørende GSM central kan alarmfunktionen viderestilles via sms eller email.

Typiske bygningsmaterialer angribes ikke af svamp når dets materialefugtindhold og temperatur holdes inden for visse grænser, og der gives dermed et fyldetstgørende billede af, om der er risiko for at svamp kan udvikle sig.


GSM central S2111


GSM centralen er udstyret med 433 MHz ISM radiomodtager til modtagelse af måledata og alarmer fra sensorerne. Data fra sensorererne aflæses periodisk og kan aflæses via WEB interface via almindelig browser på PC eller smartphone og i tilfælde af alarm eller riciko for skimmelsvamp, sendes besked via email eller sms.

Netforsynet og udstyret med batteri i tilfælde af strømudfald.